OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości - edycja 2017/2018

- Blok A - Innowacje Techniczne;
- Blok B - Wynalazczość.

Osoba do kontaktu w sprawie Olimpiady:
Adam Bogacz (Rzecznik Patentowy), środa w godz. 7:30-15:00, tel. 81 743 67 63

powrót do strony głównej