Obsługa i doradztwo w zakresie BHP

Mamy przyjemność zaproponować Państwu usługi naszej firmy w zakresie kompleksowej obsługi bhp. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie zostało potwierdzone

Certyfikatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie
na mocy którego

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie 23 lutego 2009 roku został akredytowanym Regionalnym Ośrodkiem BHP nr RO-15/2009 w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo – konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.


..............................................................................................................................czytaj więcej

Rzeczoznawcy

Przy Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji funkcjonuje Zespół Rzeczoznawców WKTiR powołany w celu sporządzania opinii i orzeczeń technicznych dla firm, instytucji i osób indywidualnych. Wykwalifikowani i doświadczeni rzeczoznawcy z różnych branż gwarantują wysoką jakość wykonywanych usług.


..............................................................................................................................czytaj więcej

Informacja Patentowa

Przy Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w Lublinie działa Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej powołany przez Urząd Patentowy RP.


..............................................................................................................................czytaj więcej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie zrealizował projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali”

„Ochrona własności przemysłowej – klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”

MIKROPRZEDSIĘBIORCO - zdobądź dotację na innowacje!


..............................................................................................................................czytaj więcej

Łuszczarka

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie przy współpracy specjalistów z Akademii Rolniczej w Lublinie przetestował dwa prototypowe egzemplarze łuszczarki do nasion roślin strączkowych. Testy i badania przeprowadzone podczas zbiorów bobu wypadły pozytywnie, a uzyskane wnioski pozwolą wprowadzić w urządzeniu kolejne udoskonalenia.


..............................................................................................................................czytaj więcej

Olimpiady

We współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów WKTiR organizuje Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.


..............................................................................................................................czytaj więcej

Bezpłatne porady prawne w WKTiR

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.


..............................................................................................................................czytaj więcej

Wynajem pomieszczeń

Zapraszamy do wynajmu pomieszczeń. 


..............................................................................................................................czytaj więcej