Obsługa i doradztwo w zakresie BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. (Dz.U. Nr. 109 poz. 704) w sprawie służb BHP oraz na podstawie art. 23711 Kodeksu Pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek:
- organizacji pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- zapewnienia przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontroli ich wykonania
- zapewnienia wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
- prowadzenia szkoleń w zakresie BHP
- tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku zatrudniania powyżej 100 pracowników
- powierzenie zadań słuzby BHP kompetentnym pracownikom lub specjalistom z firmy zewnętrznej (przy zatrudnieniu do 100 pracowników).

W związku z powyższym mamy przyjemność zaproponować Państwu usługi naszej firmy w zakresie kompleksowej obsługi bhp. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie zostało potwierdzone

Certyfikatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie,
na mocy którego

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie 23 lutego 2009 roku został akredytowanym Regionalnym Ośrodkiem BHP nr RO-15/2009 w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo – konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
Zawierając umowę o współpracy oferujemy:
- prowadzenie szkoleń
- opracowanie ryzyka zawodowego
- opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
- opracowanie analiz stanu BHP
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp
- pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych.

Przy stałej współpracy gwarantujemy optymalizację kosztów, dzięki dostosowaniu pakietu usług do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.

Wszystkie usługi z zakresu bhp realizujemy również w ramach jednorazowych zleceń................................................................................................................... powrót do listy działalności