Informacja Patentowa

Przy Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w Lublinie działa Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej powołany przez Urząd Patentowy RP.

Zainteresowanym przedsiębiorstwom oraz osobom indywidualnym ośrodek proponuje pomoc z zakresu ochrony własności przemysłowej w następujących formach:
- udostępnianie literatury patentowej (Biuletyn Urzędu Patentowego, Wiadomości Urzędu Patentowego, Mimoza - wydawnictwa na płytach CD),
- pomoc w poszukiwaniu informacji w literaturze patentowej,
- realizacja zapytań zleconych telefonicznie lub mailem,
- udzielanie informacji na temat procedur przed Urzędem Patentowym RP,
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji zgłoszeniowej do UP RP,
- kwerendy informacyjne dotyczące wynalazków wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
- prowadzenie poszukiwań dokumentacji patentowej w dostępnych bazach internetowych,
- udzielanie porad i informacji z zakresu prawa własności przemysłowej,
- sporządzanie raportów określających stan ochrony patentowej w określonych dziedzinach (odpłatnie).

Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej

Adam Bogacz (patenty@wktir.pl)

Godziny przyjęć: środa 8.00-15.00

Tel. 81 532 13 39
      81 743 67 62

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP

Więcej informacji o konkursach - link.................................................................................................................. powrót do listy działalności