Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie powstał w 1962 r. Działa na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. Jest organizacją naukowo-techniczną, działającą w oparciu o statut i inne dokumenty wewnętrzne.

WKTiR współpracuje m.in. Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Patentowym RP, Miejskim Urzędem Pracy oraz przedsiębiorcami różnych branż, a także z około 200 specjalistami z różnych dziedzin. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę umożliwiającą profesjonalną obsługę.

Od 1999 r. przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna nr 472 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie do nadawania uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (uprawnienia elektryczne, ciepłownicze, gazownicze).

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji posiada własną bazę lokalową przy ul. Szewskiej 4 w Lublinie o łącznej powierzchni 595,1 m2 obejmującą pomieszczenia dydaktyczne, tj. 3 sale wykładowe (1 sale – 30 osobowe, 2 sale – 45 osobowe), mobilną salę komputerową wyposażoną w laptopy, pomieszczenia administracyjno – biurowe i zaplecze socjalne umożliwiające podanie ciepłych i zimnych napojów. Sale wykładowe wyposażone są w środki dydaktyczne: tablice, sprzęt audiowizualny, rzutnik folii i projektor multimedialny. Ponadto posiadamy sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych m.in. fantom do ćwiczeń resuscytacji w czasie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wózek widłowy do nauki obsługi i jazdy.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą WKTiR.

O nas w prasie

W tym miejscu przedstawiamy artykuły prasowe na temat WKTiR.

Od pomysł do patentu Klaster na sukces Różne formy rozwijania przez 40 lat inicjatyw twórczych Więcej wiedzy - więcej informacji Czy wiesz kiedy trenować i rozwijać się
Krok po kroku Spotkanie w WKTiR Łuszczarka do bobu Awangarda Lubelska

Nasz zespół

Dyrektor - Sekretarz Zarządu
Stanisław Janowczyk

Zastępca Dyrektora
Krystyna Mionc

Zastępca Dyrektora ds. Promocji i Rozwoju
Beata Rymarczyk (b.rymarczyk@wktir.pl)


Dział Szkoleń i Usług
Anna Naumczuk - kierownik (szkolenia@wktir.pl)
Wiesław Swatek (w.swatek@wktir.pl)
Dorota Florkowska-Koper (info@wktir.pl)
Paweł Bogacz (p.bogacz@wktir.pl)


Księgowość
Hanna Groszek - główny księgowy (h.groszek@wktir.pl)
Ewa Zgardzińska


Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
Adam Bogacz (patenty@wktir.pl)


Dział Promocji i Rozwoju
Monika Wojtowska (m.wojtowska@wktir.pl)

Świadectwa ochronne

W tym miejscu prezentujemy świadectwa ochronne wydane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Od pomysł do patentu Klaster na sukces

Referencje

W tym miejscu przedstawiamy referencje firm, z którymi współpracowaliśmy.

W tym miejscu prezentujemy zaświadczenia potwierdzające nasze kwalifikacje.