Bezpieczeństwo i Higiena PracyWojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie

przy współudziale z

Wyższą Inżynierską Szkołą Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

organizuje

Studia Podyplomowe
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe a także do pracowników służb bhp oraz osób wykonujących zadania służby bhp zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pracownika służb bhp, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).

..............................................................................................................................czytaj więcej