Szkolenia - informacje

promocje szkoleń Promocje szkoleń
informacje dotyczące szkoleń Informacje dotyczące szkoleń

Terminy szkoleń

NOWOŚĆ

Zarządzanie strategiczne, czyli jak udoskonalić funkcjonowanie firmy

ustalany po zebraniu grupy 

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

21 i 26.09.2017

Ewakuacja pracowników i ochrona przeciwpożarowa w firmie

ustalany po zebraniu grupy

BHP przygotowujące do prac na wysokości przy oczyszczaniu dachu (zajęcia praktyczne)

ustalany po zebraniu grupy

Promieniowanie optyczne (laserowe) a sporzadzanie oceny ryzyka zawodowego w placówkach służby zdrowia

ustalany po zebraniu grupy

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, nauczycieli, personelu medycznego

22.09.2017

BHP dla kadry robotniczej

27.09.2017

BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

wrzesień/
październik 2017

Pierwsza pomoc przedmedyczna
ustalany po zebraniu grupy
Dokumentacja powypadkowa

ustalany po zebraniu grupy

Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego - warsztaty

ustalany po zebraniu grupy

Metodyka szkolenia

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

Obsługa autoklawów (kurs i egzamin)

19.09.2017

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

październik 2017

Lean Manufacturing

ustalany po zebraniu grupy

Uprawnienia energetyczne (m.in. SEP, palacz kotłów C.O., autoklawy,
gazy techniczne)

19.09.2017

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa dźwigów towarowo - osobowych

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa żurawi przenośnych - HDS

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa podestów ruchomych

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa suwnic typu S-I, S-II

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa wciągarek i wciągników typu W-I i W-II

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Inspektor ochrony radiologicznej

7,8 i 14.10.2017
egz. 15.10.2017

Ochrona radiologiczna pacjenta
- Lekarze dentyści

07.10.2017 
egz. 15.10.2017

Problematyka BHP w placówkach służby zdrowia

ustalany po zebraniu grupy

Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- Radiolodzy, radiologia zabiegowa, technicy RTG i inne

08 i 14.10.2017 egz. 15.10.2017

Bezpieczeństwo pracy i ocena ryzyka zawodowego przy korzystaniu z urządzeń laserowych

ustalany po zebraniu grupy

Zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników medycznych aparatów rentgenowskich

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA

Praktyczne aspekty stosowania przepisów postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji KPA

ustalany po zebraniu grupy

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

ustalany po zebraniu grupy

Umowy cywilnoprawne w działalności przedsiębiorcy

ustalany po zebraniu grupy

Prawo konkurencji w działalności przedsiębiorcy

ustalany po zebraniu grupy

Praktyczne aspekty praw własności intelektualnej w biznesie

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Excel dla zaawansowanych

ustalany po zebraniu grupy

Excel dla średniozaawansowanych

ustalany po zebraniu grupy

Rozliczenia z ZUS i obsługa programu Płatnik

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice

ustalany po zebraniu grupy

MS Access - Podstawowy

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Ewakuacja i ochrona przeciwpożarowa dla zarządców nieruchomości

ustalany po zebraniu grupy

Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych

ustalany po zebraniu grupy

Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I URODY

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1

ustalany indywidualnie

Depilacja woskiem

ustalany indywidualnie

Depilacja pastą cukrową

ustalany indywidualnie

Depilacja woskiem twardym

ustalany indywidualnie 

Kurs masażu klasycznego z elementami mobilizacji tkanek miękkich i diagnostyką narządu ruchu

29,30.09 i 01.10.2017

Kurs masażu klasycznego

07.10.2017

Kurs masażu bańką chińską

07.10.2017

Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi z elementami mobilizacji tkanek miękkich

23.09.2017

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Czas pracy kierowców oraz naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń

ustalany po zebraniu grupy

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników - PROMOCJA!!!

ustalany po zebraniu grupy

Zarządzanie czasem

ustalany po zebraniu grupy

Praktyczne zastosowania ochrony własności przemysłowej

ustalany po zebraniu grupy

Proces budowlany w świetle najnowszych regulacji prawnych

ustalany po zebraniu grupy

Fundusze unijne w pigułce

ustalany po
zebraniu grupy

Warsztaty asertywności i komunikacji interpersonalnej

ustalany po zebraniu grupy

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

ustalany po zebraniu grupy

Baza Szkoleniowa

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji posiada własną bazę lokalową przy ul. Szewskiej 4 w Lublinie o łącznej powierzchni 595,1 m2 obejmującą pomieszczenia dydaktyczne, tj. 3 sale wykładowe (1 sala – 30 osobowe, 2 sale – 45 osobowe), mobilną salę komputerową wyposażoną w laptopy, pomieszczenia administracyjno – biurowe i zaplecze socjalne umożliwiające podanie ciepłych i zimnych napojów.

Sale wykładowe wyposażone są w środki dydaktyczne: tablice, sprzęt audiowizualny, rzutnik folii i projektor multimedialny. Ponadto posiadamy sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych m.in. fantom do ćwiczeń resuscytacji w czasie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wózek widłowy do nauki obsługi i jazdy.