Szkolenia - informacje

promocje szkoleń Promocje szkoleń
informacje dotyczące szkoleń Informacje dotyczące szkoleń

Terminy szkoleń

NOWOŚĆ

Zarządzanie strategiczne, czyli jak udoskonalić funkcjonowanie firmy

ustalany po zebraniu grupy 

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

21 i 26.09.2017

Ewakuacja pracowników i ochrona przeciwpożarowa w firmie

ustalany po zebraniu grupy

BHP przygotowujące do prac na wysokości przy oczyszczaniu dachu (zajęcia praktyczne)

ustalany po zebraniu grupy

Promieniowanie optyczne (laserowe) a sporzadzanie oceny ryzyka zawodowego w placówkach służby zdrowia

ustalany po zebraniu grupy

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, nauczycieli, personelu medycznego

22.09.2017

BHP dla kadry robotniczej

27.09.2017

BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

wrzesień/
październik 2017

Pierwsza pomoc przedmedyczna
ustalany po zebraniu grupy
Dokumentacja powypadkowa

ustalany po zebraniu grupy

Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego - warsztaty

ustalany po zebraniu grupy

Metodyka szkolenia

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

Obsługa autoklawów (kurs i egzamin)

październik 2017

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

październik 2017

Lean Manufacturing

ustalany po zebraniu grupy

Uprawnienia energetyczne (m.in. SEP, palacz kotłów C.O., autoklawy,
gazy techniczne)

październik 2017

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa dźwigów towarowo - osobowych

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa żurawi przenośnych - HDS

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa podestów ruchomych

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa suwnic typu S-I, S-II

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa wciągarek i wciągników typu W-I i W-II

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Inspektor ochrony radiologicznej

7,8 i 14.10.2017
egz. 15.10.2017

Ochrona radiologiczna pacjenta
- Lekarze dentyści

07.10.2017 
egz. 15.10.2017

Problematyka BHP w placówkach służby zdrowia

ustalany po zebraniu grupy

Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- Radiolodzy, radiologia zabiegowa, technicy RTG i inne

08 i 14.10.2017 egz. 15.10.2017

Bezpieczeństwo pracy i ocena ryzyka zawodowego przy korzystaniu z urządzeń laserowych

ustalany po zebraniu grupy

Zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników medycznych aparatów rentgenowskich

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA

Praktyczne aspekty stosowania przepisów postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji KPA

ustalany po zebraniu grupy

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

ustalany po zebraniu grupy

Umowy cywilnoprawne w działalności przedsiębiorcy

ustalany po zebraniu grupy

Prawo konkurencji w działalności przedsiębiorcy

ustalany po zebraniu grupy

Praktyczne aspekty praw własności intelektualnej w biznesie

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA DOTYCZĄCE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Excel dla zaawansowanych

ustalany po zebraniu grupy

Excel dla średniozaawansowanych

ustalany po zebraniu grupy

Rozliczenia z ZUS i obsługa programu Płatnik

ustalany po zebraniu grupy

Obsługa bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice

ustalany po zebraniu grupy

MS Access - Podstawowy

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Ewakuacja i ochrona przeciwpożarowa dla zarządców nieruchomości

ustalany po zebraniu grupy

Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych

ustalany po zebraniu grupy

Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

ustalany po zebraniu grupy

SZKOLENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I URODY

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1

ustalany indywidualnie

Depilacja woskiem

ustalany indywidualnie

Depilacja pastą cukrową

ustalany indywidualnie

Depilacja woskiem twardym

ustalany indywidualnie 

Kurs masażu klasycznego z elementami mobilizacji tkanek miękkich i diagnostyką narządu ruchu

29,30.09 i 01.10.2017

Kurs masażu klasycznego

07.10.2017

Kurs masażu bańką chińską

07.10.2017

Kurs masażu kamieniami wulkanicznymi z elementami mobilizacji tkanek miękkich

23.09.2017

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Czas pracy kierowców oraz naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń

ustalany po zebraniu grupy

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników - PROMOCJA!!!

ustalany po zebraniu grupy

Zarządzanie czasem

ustalany po zebraniu grupy

Praktyczne zastosowania ochrony własności przemysłowej

ustalany po zebraniu grupy

Proces budowlany w świetle najnowszych regulacji prawnych

ustalany po zebraniu grupy

Fundusze unijne w pigułce

ustalany po
zebraniu grupy

Warsztaty asertywności i komunikacji interpersonalnej

ustalany po zebraniu grupy

Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

ustalany po zebraniu grupy

Baza Szkoleniowa

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji posiada własną bazę lokalową przy ul. Szewskiej 4 w Lublinie o łącznej powierzchni 595,1 m2 obejmującą pomieszczenia dydaktyczne, tj. 3 sale wykładowe (1 sala – 30 osobowe, 2 sale – 45 osobowe), mobilną salę komputerową wyposażoną w laptopy, pomieszczenia administracyjno – biurowe i zaplecze socjalne umożliwiające podanie ciepłych i zimnych napojów.

Sale wykładowe wyposażone są w środki dydaktyczne: tablice, sprzęt audiowizualny, rzutnik folii i projektor multimedialny. Ponadto posiadamy sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych m.in. fantom do ćwiczeń resuscytacji w czasie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wózek widłowy do nauki obsługi i jazdy.