BHP przygotowujące do prac na wysokości przy oczyszczaniu dachu (zajęcia praktyczne)

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości z wykorzystaniem sprzętu ochronnego do wykonywania tych prac.

Program szkolenia

1. Charakterystyka pracy na wysokości
2. Zasady bezpieczeństwa w pracach wysokościowych
3. Zagrożenia podczas prac wysokościowych
4. Przepisy i normy związane z pracą na wysokości
5. Ocena ryzyka zawodowego
6. Zasady użytkowania i kontrolowania sprzętu ochronnego
7. Sprzęt stosowany w pracach wysokościowych
8. Charakterystyka pracy na dachach
9. Poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych
10. Organizacja stanowiska roboczego
11. Zakładanie uprzęży
12. Przemieszczanie się na stanowiskupracy
13. Posługiwanie się sprzętem do prac wysokościowych
14. Budowanie przykładowych stanowisk roboczych
15. Autoratownictwo


Szkolenie przygotowuje do pracy na wysokości na dachach płaskich i skośnych. Uczy mi.in.: zasady budowy stanowisk roboczych, kotwiczenia lin, prowadzenia asekuracji i metod jej wykorzystania a także podstaw autoratownictwa. Pozwala posiąść wszechstronną wiedzę z technik alpinistycznych stosowanych w pracach na wysokości.

Szkolenie dostarcza wiedzy teoretycznej w zakresie przepisów prawnych oraz stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy