Czas pracy kierowców oraz naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami wynikającymi ze stosowania przepisów prawnych dotyczących ruchu drogowego, transportu oraz warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdów oraz z zasadami rozliczenia czasu pracy kierowców.

Szkolenie trwa 8 godzin i swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:
- regulacje prawne dotyczące czasu pracy, obowiązujących przerw i odpoczynków
- wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców; systemy zatrudniania
- naliczanie wynagrodzeń i innych należności osobom wykonującym transport drogowy
- zagrożenia i wypadki drogowe oraz ich profilaktyka.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy