Promieniowanie optyczne (laserowe) a sporzadzanie oceny ryzyka zawodowego w placówkach służby zdrowia

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy nt. charakterystyki promieniowania laserowego, zagrożeń związanych z obsługą urządzeń laserowych a także metod sporządzania oceny ryzyka zawodowego związanego z promieniowaniem laserowym.

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, pracowników służby bhp oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Aspekty prawne i normy techniczne dotyczące pracy przy urządzeniach laserowych
- Zasady działania lasera oraz charakterystyka promieniowania laserowego
- Zagrożenia wystepujące przy obsłudze laserów, ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania laserowego
- Kryteria oceny zagrożenia promieniowania laserowego
- Sporządzanie przykładowej oceny ryzyka zawodowego z uwzglednieniem urządzeń wytwarzających promieniowanie laserowe
- Pytania i dyskusja.

Szkolenie trwa 8 godzin.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy