BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Opis
Szkolenia organizowane są zgodnie z programem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Cel szkolenia
- aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP
- ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
- kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny bhp, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z tematyką BHP.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

wrzesień/
październik 2017Powrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy