Pierwsza pomoc przedmedyczna

Opis
Szkolenie trwa 8 godzin. Obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakresie niezbędnym do ratowania życia i zdrowia człowieka.

Program szkolenia
W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
- psychologiczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
- ocena sytuacji, zabezpieczenie miejsca wypadku, ewakuacja poszkodowanych i zachowanie bezpieczeństwa w miejscu wypadku
- kontrola czynności życiowych, ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy
- postępowanie w przypadku utraty przytomności, zatrzymania krążenia, oddychania, omdlenia, udaru cieplnego
- postępowanie przy oparzeniach, odmrożeniach
- postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa, urazu brzucha, klatki piersiowej, urazów kończyn
(zwichnięcia, skręceniach, złamaniach)
- wyposażenie apteczki w zakładzie pracy.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści – lekarze i ratownicy medyczni.

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedziebie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:
ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy