Ewakuacja i ochrona przeciwpożarowa dla zarządców nieruchomości

Opis
Seminarium adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Cel seminarium
Celem seminarium jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w firmie.

Program seminarium
W trakcie seminarium zostaną omówione m.in. nastepujące zagadnienia:
- podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- podstawy prawne działania ochrony przeciwpożarowej
- organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
- odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
- zasady zapobiegania pożarom
- podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe - dobór i zasady rozmieszczenia
- organizacja i zasady przeprowadzenia ewakuacji pracowników
- zajęcia praktyczne z użyciem sprzętu gaśniczego.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni specjaliści, posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, specjalista p.poż.

Powyższe seminarium zostało zarejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury w wykazie programów kształcenia mających na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy