Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego - warsztaty

Opis
Celem seminarium jest zaznajomienie słuchaczy z metodami sporządzania ryzyka zawodowego oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy sporzadzaniu tej oceny.

Seminarium adresowane jest do pracodawców służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby oraz innych osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Seminarium trwa 8 godzin.

Program seminarium
W trakcie zajęć zostaną omówione mi.in. następujace zagadnienia:
- podstawowe pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego
- podstawy prawne i normatywne dotyczące oceny ryzyka zawodowego
- najczęściej stosowane metody oceny ryzyka zawodowego
- najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego
- panel dyskusyjny.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzi Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy