Metodyka szkolenia

Opis
Celem seminarium jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia adresowane są do:
- pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
- pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
- inne osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Program seminarium
Seminarium trwa 8 godzin, podczas których zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:
- psychologiczne podstawy procesu szkolenia
- przygotowanie programu instruktażu stanowiskowego
- metodyka instruktażu na stanowisku pracy - etapy instruktażu.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań służby bhp.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy