Excel dla zaawansowanych

Program szkolenia:

Funkcje na poziomie zaawansowanym i ich zastosowanie:
- stosowanie kryteriów ORAZ, LUB,
- funkcje wyszukujące,
- wyszukiwanie dwóch wartości oraz wyszukiwanie w dwóch kolumnach,
- funkcje daty i czasu,
- funkcje matematyczne,
- funkcje statystyczne,
- funkcje operujące na tekście,
- funkcje finansowe,
- funkcje logiczne,
- funkcje bazodanowe.

Formuły tablicowe:
- podstawowe zagadnienia,
- działania z wykorzystaniem formuł tablicowych,
- złożone formuły tablicowe,
- przykłady zastosowania.

Tabele przestawne jako narzędzie analizy:
- tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej,
- tworzenie wykresów przestawnych,
- raporty tabel przestawnych,
- grupowanie danych tabeli przestawnej,
- filtrowanie tabel przestawnych,
- odwołania do komórek.

Analiza warunkowa z użyciem scenariuszy:
- tworzenie scenariuszy,
- wyświetlanie, edycja i usuwanie,
- łączenie scenariuszy i generowanie raportów.

Analiza danych z wykorzystaniem tabeli danych i szukania wyniku.

Tworzenie i uruchamianie makroinstrukcji.

Budowanie formularzy:
- rodzaje formantów,
- dodawanie formantów.

Czas trwania: 16 godzin

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedziebie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy