Rozliczenia z ZUS i obsługa programu Płatnik

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej rozliczeń z ZUS oraz umiejętności obsługi programu Płatnik.

Organizacja szkolenia
Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych. Każdy z uczestników pracuje przy własnym stanowisku komputerowym. 

Program szkolenia
Rozliczenia z ZUS
- ubezpieczenia społeczne obowiązkowe, dobrowolne
- zasady zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych
- podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu
- zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych i członków rodziny
- zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- terminy rozliczeń.

Obsługa programu Płatnik
- pierwsze uruchomienie programu, prezentacja programu
- operacje na danych płatnika – obsługa Rejestru Płatników
- konfiguracja podstawowych ustawień programu Płatnik
- obsługa certyfikatów w programie Płatnik
- operacje na danych ubezpieczonego – obsługa Rejestru Ubezpieczonych
- tworzenie nowych dokumentów zgłoszeniowych
- tworzenie nowych dokumentów rozliczeniowych
- wysyłanie dokumentów do ZUS
- tworzenie dokumentów korygujących
- tworzenie dokumentów płatniczych (przygotowywanie przelewu składek do ZUS)
- archiwizacja danych w programie Płatnik
- administracja programem.

Podsumowanie
- dyskusja
- pytania.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy