Obsługa bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice

Cela szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi pakietu biurowego OpenOffice.

Organizacja Szkolenia 
Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych. Każdy z uczestników pracuje przy własnym stanowisku komputerowym. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują najnowszą dostępną wersję pakietu OpenOffice na płycie CD.

Program szkolenia
Podstawowe informacje
- instalacja pakietu OpenOffice
- zasady korzystania z pakietu
- aplikacje wchodzące w skład pakietu.

WRITER
- wprowadzenie do programu Writer
- formatowanie (tekstu, czcionek, akapitu, strony)
- praca z tekstem - techniki zaawansowane (przypisy, numeracja stron, stopka nagłówek)
- wstawianie tabel, obramowań, ramek
- obiekty graficzne – rysunki, grafika, pola tekstowe
- drukowanie.

CALC
- wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Calc
- wypełnianie arkusza danymi (typy danych, kopiowanie modyfikacja, ciągi, formatowanie komórek)
- działania matematyczne i wbudowane funkcje
- wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Calc
- operacje na danych
- drukowanie.

IMPRESS
- wprowadzenie do programu Impress
- zasady tworzenia prezentacji
- elementy składowe: slajdy, notatki
- korzystanie z obiektów graficznych i innych elementów
- wydruki.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy