MS Access - Podstawowy

Wymagania wstępne
Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Office.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
a) Umiejętności obsługi programu Access z pakietu Microsoft Office
b) Tworzenie w Accessie prostej bazy danych - z formularzami do wprowadzania danych, kwerendami przetwarzającymi dane i raportami dane w różnych zestawieniach.

Ramowy program kursu
1. Wprowadzenie do programu Microsoft Access 
      a) zastosowanie i możliwości programu
      b) budowa baz danych tworzonych w Accessie: formularze, tabele, kwerendy, raporty
      c) korzystanie z baz danych tworzonych w Accessie.
2. Tworzenie tabel: typy kolumn, rodzaje typów liczbowych, format wyświetlania, maska wprowadzania. Warunki poprawności, wartości domyślne.
3. Połączenia między tabelami: klucze główne i obce.
4. Tworzenie raportów - ręczne i przy użyciu kreatora. Dostosowanie wyglądu raportu. Używanie w raporcie dokumentu Worda. Grupowanie, podsumowanie wyglądu raportu.
5. Tworzenie formularzy. Formularze zwykłe, ciągłe, dzielone. Podformularze.
6. Tworzenie kwerend
       a) kolumny wyliczane
       b) sortowanie
       c) filtrowanie: tworzenie złożonych warunków filtrowania
       d) operacje na typach innych niż liczbowe: napisach, datach, wartościach logicznych
       e) łączenie danych z różnych źródeł
       f) grupowanie.      
7. Używanie parametrów w kwerendach i raportach.
8. Tworzenie własnych formatów wyświetlania danych. Tworzenie własnych masek wprowadzania.
9. Podstawy projektowania baz danych.
10. Wymiana danych z Excelem, pobieranie danych z plików tekstowych.

Czas trwania: 16 godzin (2 dni)

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy