Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników - PROMOCJA!!!

Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów, case study, ćwiczeń, symulacji, dyskusji, gier symulacyjnych, mini prezentacji. Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:
- podniesienie kwalifikacje w zakresie rekrutacji i selekcji
- poznanie skutecznych narzędzi do diagnozowania osób ubiegających się o pracę
- rozpoznawanie i unikanie manipulacji stosowanych przez kandydatów


Program szkolenia:

1. Przygotowanie naboru 
a) Definiowanie modelu kompetencyjnego kandydata
b) Kanały dotarcia do kandydata
c) Tworzenie skutecznego ogłoszenia o pracę 

2. Narzędzia selekcji
a) Wybór narzędzi do selekcji kandydata
b) Pomiar kompetencji
c) Reguły wyboru

3. Analiza CV
a) Określenie celów analizy CV
b) Najczęstsze kłamstwa w CV
c) Aspekty prawne 

4. Rozmowa kwalifikacyjna
a) Zasady przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej
b) Ocena motywacji i dobór pytań o doświadczenie i kompetencje
c) Aspekty prawne rozmowy

5. Testy psychologiczne
a) Kwestionariusze osobowości
b) Testy inteligencji
c) Testy inteligencji praktycznej

6. Bezpośrednia ocena kompetencji
a) Testy wiedzy i próbki pracy
b) Dyskusja grupowa
c) Assesment Center

7. Prawdomówność kandydatów
a) Oznaki kłamstwa
b) Metody oceny prawdomówności
c) Wykorzystanie portali społecznościowych 

8. Wprowadzenie nowego pracownika do firmy 
a) Potrzeby nowych pracowników 
b) Metody wprowadzania
c) Szkolenie wstępne 

9. Ocena decyzji podczas selekcji
a) Miary sukcesu
b) Skuteczność wyboru kandydata
c) Mierzenie osiąganych wyników 

Czas trwania: 16 godzin

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedziebie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.
Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy