Zarządzanie czasem

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności pracy poprzez zapoznanie uczestników z technikami umożliwiającymi racjonalne planowanie i wykorzystywanie czasu w sytuacjach służbowych, jak i prywatnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności stosowania metod zarządzania czasem do zarządzania swoim rozwojem osobistym i zawodowym.

Zajęcia prowadzone są w formie krótkich wykładów, case study, ćwiczeń, symulacji, dyskusji, mini prezentacji. Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

Korzyści dla uczestników szkolenia:
- wzrost efektywności w organizowaniu własnej pracy
- umiejętność wykorzystania narzędzi i technik zarządzania czasem
- umiejętność radzenie sobie z presją czasu.
- umiejętność radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu

Program szkolenia

1. Formułowanie celów
- tabela wartości
- wizja – misja – intencja - cel: praktyczne znaczenie różnic między nimi
- SMART

2. Ustalanie priorytetów
- macierz Eisenhowera
- zasada Pareto
- siatka porównań priorytetów

3. Plan działania
- długoterminowy
- średnioterminowy
- krótkoterminowy

4. Narzędzia i techniki w zarządzaniu czasem (cz1)
- listy zadań
- technika ALPEN
- zasada ABC

5. Narzędzia i techniki w zarządzaniu czasem (cz2)
- wykres Gantta
- wykres Hijmansa
- reguła 60:40

6. Narzędzia i techniki w zarządzaniu czasem (cz3)
- MindMapy
- organizacja przestrzeni
- organizacja dokumentów

7. Efektywne wdrażanie
- krzywa wydajności dobowej
- Trzy fazy osiągania celów
- Kontrola efektywności

8. Przeszkody/błędy w zarzadzaniu czasem
- odwlekanie
- perfekcjonizm
- pracoholizm

9. Elementy asertywności w zarządzaniu czasem
- asertywne odmawianie
- asertywne delegowanie
- asertywne reagowanie na agresję

10. Relaksacja i Inteligencja Emocjonalna w zarządzaniu czasem
- krzywa stresu
- techniki efektywnego relaksu
- wykorzystanie emocji w planowaniu, ocenie i wdrażaniu

11. Trening mentalny w zarządzaniu czasem
- monolog wewnętrzny – ukryte mocne i słabe strony
- test ciemnej strony
- analiza struktury przekonań na temat czasu

12. Indywidualny Plan Wdrożenia
- cel strategiczny
- kluczowe działania
- KPI
- plan/harmonogram

Czas trwania: 16 godzin


Jest możliwośc zorganizowania szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy