Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych

Opis
Szkolenie adresowane jest do zarządców nieruchomości i osób zainteresowanych tematyką.

Szkolenie trwa 8 godzin.

Program szkolenia
- problemy bezpieczeństwa użykowania obiektów budowlanych
- obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
- obowiązki osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
- działania organów administracji publicznej w odniesieniu do użytkowania obiektów budowlanych
- prowadzenie książki obiektu
- samowole budowlane powstałe w trakcie procesu użytkowania obiektu budowlanego
- postępowanie po wystąpieniu katastrofy budowlanej
- odpowiedzialność karna i zawodowa za niewykonanie obowiązków wynikających z rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane.

Powyższe szkolenie zostało zarejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury w wykazie programów kształcenia mających na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy