Praktyczne zastosowania ochrony własności przemysłowej

Opis
Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej (np.: właściciele, prezesi, dyrektorzy, kierownicy) i osób zainteresowanych tematyką (np.: studenci).

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej (znaku towarowego) w firmie oraz potrzebami jej chronienia.

Program szkolenia
-
wprowadzenie - własność intelektualna w firmie
- istota znaku towarowego
- oznaczenia, które mogą być znakiem towarowym
- uprawnienia wynikające ze świadectwa ochronnego na znak towarowy
- samodzielne zgłasznie znaku do Urzędu Patentowego RP
- oznaczenia przedsiębiorcy a znak towarowy
- znak towarowy w Internecie
- formy naruszenia znaku towarowego
- prewencyjne środki ochrony znaku towarowego
- roszczenia w razie naruszenia znaku towarowego.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzi doświadczony specjalista, posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczą z zakresu ochrony własności intelektualnej - rzecznik patentowy.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy