Warsztaty asertywności i komunikacji interpersonalnej

Cel
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat asertywności oraz  nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w kontaktach prywatnych oraz zawodowych.

Szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych.

Program szkolenia
Komunikacja
- Schemat komunikowania się
- Identyfikacja nawyków w sferze porozumiewania się
- Filtry komunikacji
- Rodzaje komunikatów
- Fakty i mity na temat mowy ciała
- Indywidualne style komunikowania się - znajomość siebie i innych
- Przejrzystość i precyzja komunikatów
- Bariery komunikacyjne wg Gordona
- Zasady skutecznego komunikowania się w zespole (gra, analiza, wnioski)
- Techniki i zasady aktywnego słuchania oraz trening aktywnego słuchania.

Asertywność
1. Wprowadzenie
- Asertywność - co to takiego?
- Dlaczego warto być asertywnym - emocjonalne i społeczne konsekwencje postawy asertywnej oraz uległej, agresywnej.
2. Samopoznanie
- Czy jestem asertywny? Mapa asertywności - psychotest.
- Jak myśleć o swoich zaletach i traktować rozwojowo własne wady?
- Myślenie: negatywne i pozytywne, katastroficzne i optymistyczne a kształtowanie w sobie postawy asertywnej.
3. Trening umiejętności
- Asertywna reakcja na krytykę
- Sztuka odmawiania - jak mówić NIE bez poczucia winy
- Komunikaty JA - klucz długofalowego porozumienia
- Otwarte wyrażanie własnych stanów emocjonalnych i odczytywanie stanów innych
- 4-ro etapowa procedura wyrażania negatywnych reakcji wg Pameli Butler
- Obrona przed atakiem werbalnym i krzykiem
- Trening podstawowych zachowań asertywnych - odgrywanie scenek odmawiania, stanowienia i obrony własnych granic oraz wyrażania próśb - wg zapotrzebowania uczestników warsztatu
- Czy mżna skrytykować kogoś asertywnie i co to znaczy?
- Techniki: demaskowanie aluzji, zasłona dymna, zdarta płyta.

Podsumowanie szkolenia
- Podsumowanie zdobytej wiedzy
- Ocena przydatności poznanych umiejętności poprzez pryzmat indywidualnych doświadczeń uczestników.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy