Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

Celem skolenia jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego, niezbędnej przy wykonywaniu czynności z zakresu administracji publicznej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Organy prowadzące postępowanie administracyjne
- Strony w postepowaniu administracyjnym
- Terminy w postępowaniu administracyjnym
- Wezwania w postępowaniu administracyjnym
- Doręczenie pism w postępowaniu administracyjnym
- Przebieg postępowania administracyjnego
- Zawieszenie postępowania
- Umorzenie postępowania
- Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
- Postępowanie przed organem odwoławczym
- Postępowanie nadzwyczajne
- Skarga w postępowaniu administracyjnym.

Szkolenie trwa 8 godzin.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy