Umowy cywilnoprawne w działalności przedsiębiorcy

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad sporządzania skutecznych umów w obrocie gospodarczym oraz dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy, które zapisy umowne rodzą ryzyko poniesienia odpowiedzialności kontraktowej

Dla kogo: przedsiębiorcy, pracownicy odpowiedzialni za zawieranie umów w firmach  

Plan szkolenia

1. Ogólne zasady dotyczące zawierania umów na gruncie prawa polskiego

2. Główne zasady dotyczące prawa umów

3. Sposoby zawarcia umowy

4. Plan umowy

5. Analiza poszczególnych klauzul umownych właściwych dla wszystkich typów umów

6. Sposoby zabezpieczenia w umowach

7. Wybrane umowy nazwane na gruncie kodeksu cywilnego – analiza

8. Zmiana i zakończenie stosunku umownego

9. Wady umów cywilnoprawnych 


Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy