Prawo konkurencji w działalności przedsiębiorcy

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego zastosowania uprawnień wynikających z regulacji dotyczących prawa konkurencji, w codziennej działalności przedsiębiorcy. Wskazanie jakie zachowania rynkowe grożą odpowiedzialnością za gruncie przytoczonych ustaw, a także wskazanie metod obrony przed nieuczciwymi praktykami konkurencji oraz  podstawowych zasad współpracy w relacji przedsiębiorca- konsument.

Dla kogo: właściciele firm, członkowie zarządu, osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie: definicja konkurencji, ogólne zasady odpowiedzialności na gruncie prawa polskiego, definicja przedsiębiorcy, definicja konsumenta. 

2. Odpowiedzialność przedsiębiorcy na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o ochronie konkurencji konsumentów

4. Prawo ochrony konsumenta w działalności przedsiębiorcy


Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy