Praktyczne aspekty praw własności intelektualnej w biznesie

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego zastosowania uprawnień wynikających z regulacji dotyczących prawa konkurencji, prawa autorskiego i prawa prasowego w codziennej działalności przedsiębiorcy. Wskazanie jakie zachowania rynkowe grożą odpowiedzialnością za gruncie przytoczonych ustaw, a także  wskazanie metod obrony  przed nieuczciwymi praktykami konkurencji.

Dla kogo:
właściciele firm, członkowie zarządu, osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy

Plan szkolenia

1. Definicja pojęć: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, konsument, prawo własności intelektualnej 

2. Znaczenie poszczególnych praw i ich podział

3. Praktyczne zastosowanie ustaw dotyczących ochrony praw własności intelektualnej 

     - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

     - Prawo ochrony konsumentów w działalności przedsiębiorcy

     - Prawo autorskie w działalności przedsiębiorcy

     - Prawo własności przemysłowej w działalności przedsiębiorcy

4. Przedsiębiorca w mediach 

 


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy