Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Celem szkolenia jest zobrazowanie wchodzących w życie zmian stanu prawnego w obrębie prawa pracy, sklasyfikowanie tych zmian wg kryterium doniosłości dla praktyki służb kadrowych oraz podjęcie próby rozstrzygnięcia wątpliwości pojawiających się na gruncie nowelizowanych przepisów.

Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do pracodawców, kadry zarządzającej i kierowniczej wyższego i średniego szczebla, specjalistów działów personalnych oraz innych osób zainteresowanych niniejszą tematyką.

Wykładowcy: Zajęcia poprowadzi prawnik z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, specjalista z zakresu prawa pracy.


Program:

W trakcie zajęć zostaną omówione zmiany nowelizacyjne Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym:

- rodzajów umów o pracę, zatrudniania na podstawie umów terminowych, umowy na okres próbny;
- treści umowy o pracę;
- dopuszczalności wypowiadania poszczególnych rodzajów umów o pracę;
- zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;
- synchronizacji przepisów o uprawnieniach pracownika związanych z rodzicielstwem z przepisami o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
- urlopów i zwolnień od pracy związanych z rodzicielstwem.
- Panel dyskusyjny.

Czas trwania: 8 godzin

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy