Obsługa autoklawów (kurs i egzamin)

Autoklaw jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do sterylizacji instrumentów medycznych. Jest to również niezbędne wyposażenie profesjonalnych salonów kosmetycznych, studiów tatuażu itp., gwarantujące zachowanie sterylności użytkowanych narzędzi i instrumentów.

Sterylizacji powinny być poddawane wszystkie narzędzia, których używanie wiąże się z niebezpieczeństwem naruszenia ciągłości tkanek bądź kontaktu z krwią i innymi wydzielinami czy wydalinami.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników m.in.: 
- służby zdrowia
- salonów kosmetycznych
- salonów tatuażu
- gabinetów stomatologicznych
- gabinetów weterynaryjnych 
- laboratoriów 

Przy WKTiR działa Komisja Kwalifikacyjna Nr 472 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.Świadectwa Kwalifikacyjne nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828), wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005r. ważne są przez okres 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.552).

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

październik 2017Powrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy