Problematyka BHP w placówkach służby zdrowia

Opis
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia, czynników biologicznych i ochrony przed nimi w aspekcie sporządzania oceny ryzyka zawodowego jak również prowadzenia obowiązującej dokumentacji.

Szkolenie adresowane jest do kierowników i pracowników szpitali i poradni zdrowia, pracowników służby BHP, społecznych inspektorów pracy, pracowników urzędów zajmujący się kwestiami dot. zdrowia, innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia
Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:
- przegląd czynników szkodliwych (identyfikacja, drogi przenoszenia, zapobieganie, klimatyzacja)
- zagrożenia biologiczne w środowisku pracy - podstawy prawne
- ochrona przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych (postępowanie poekspozycyjne, dezynfekcja, sterylizacja, odpady)
- wytyczne dla pracowników obsługujących aparaturę i sprzęt medyczny
- ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - stopień dostosowania placówki
- pomiary na stanowisku pracy, czystość pomieszczeń
- ocena ryzyka zawodowego - warsztaty
- dokumentacja BHP w szpitalach i ośrodkach zdrowia - raporty i dokumenty.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści, pracownicy Centralnego Instystutu Ochrony Pracy w Warszawie, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony środowiska pracy, zagrożeń, toksykologii.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy