Bezpieczeństwo pracy i ocena ryzyka zawodowego przy korzystaniu z urządzeń laserowych

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy nt. charakterystyki promieniowania laserowego, zagrożeń związanych z obsługą urządzeń laserowych, a także metod sporządzania oceny ryzyka zawodowego związanego z promieniowaniem laserowym.

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, pracowników służby bhp oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 
- aspekty prawne i normy techniczne dotyczące pracy przy urządzeniach laserowych,
- zasady działania lasera oraz charakterystyka promieniowania laserowego,
- zagrożenia występujące przy obsłudze laserów, ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania laserowego,
- kryteria oceny zagrożenia promieniowania laserowego,
- sporządzenie przykładowej oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem urządzeń wytwarzających promieniowanie laserowe

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.

 

 


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy