Zmiany przepisów prawnych w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników medycznych aparatów rentgenowskich

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie przepisów prawa w zakresie ochrony radiologicznej dla użytkowników medycznych aparatów rentgenowskich.

Seminarium adresowane jest do:
inspektorów ochrony radiologicznej, kierowników i pracowników zakładów, poradni i pracowni radiologicznych, lekarzy radiologów, lekarzy stomatologów, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne, techników elektroradiologii i innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Wykładowcy: Zajęcia poprowadzi doświadczony specjalista posiadający bogatą wiedzę dotyczącą dziedziny ochrony radiologicznej, odznaczający się znajomością przepisów prawnych z tego zakresu oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną radiologiczną.

Program seminarium:

W trakcie zajęć zostaną omówione zmiany nowelizacyjne w zakresie:

- Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmiany ustawy - Prawo atomowe (Dz. U. 2014, poz. 1162).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy złoszeniu tej działalności (Dz. U. 2015, poz. 1355).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015, poz. 2040)

Czas trwania: 8 godzin

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy