Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Opis
W kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane poniższą tematyką,
a w szczególności:
- pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami
- opiekunowie praktyk zawodowych
- wykładowcy prowadzący wykłady np. z dziedziny bhp.

Celem kursu jest
- przygotowanie instruktora do samodzielnego planowania i organizowania pracy ze słuchaczem, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami psychologii i pedagogiki
- rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, posiadanej wiedzy umiejętności słuchacza
- poznanie metod, zasad i technik nauczania ze szczególnym stosowaniem metod pracy rozwijającej aktywność i samodzielność słuchaczy
- poznanie specyfiki kształcenia dorosłych.

Program szkolenia  
Kurs trwa 80 godzin i jest podzielony na 4 bloki dydaktyczne, podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:
- Psychologia
- Pedagogika
- Metodyka nauczania
- Praktyka metodyczna.

Wykładowcy 
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe i przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

październik 2017Powrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy