Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Opis
Kurs organizowany jest zgodnie z programem nr 1694/IX/2008 opracowanym i zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Program szkolenia
Kurs trwa łącznie 67 godzin i obejmuje następujące zagadnienia:
- typy stosowanych wózków jezdniowych
- budowa wózka
- czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem i po zakończeniu pracy
- czynności operatora w czasie pracy wózkiem
- wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
- wiadomości z zakresu bhp
- praktyczna nauka jazdy (21h)
- bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach
- wiadomości o dozorze technicznym.

Warunki uczestnictwa
- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum podstawowe
- zaświadczenie lekarskie.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne
i praktyczne w szkoleniach z zakresu wózków.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zdawanym przed Komisją kwalifikacyjną powołaną przez WKTiR.

Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór MEN)
- uprawnienia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz wymiany butli gazowej
- certyfikat w języku angielskim lub niemieckim ważny na terenie krajów UE (na życzenie klienta).

Istnieje możliwość zdawania dodatkowego egzaminu przed Komisją w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Osoby, które chciałyby uzyskać duplikat uprawnień, prosimy wypełniony wniosek przesłać na adres p.bogacz@wktir.pl  

Wniosek o duplikat


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy