Obsługa dźwigów towarowo - osobowych

Opis
Kurs skierowany jest do osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia uprawniającego do obsługi dźwigów.

Program szkolenia obejmuje:
- wiadomości o dozorze technicznym
- ogólne wiadomości o dźwigach towarowo – osobowych
- budowę dźwigu (część mechaniczna i elektryczna)
- zadania i obowiązki dźwigowego
- awarie i wypadki
- bhp przy obsłudze dźwigów oraz zajęcia praktyczne.

Czas trwania kursu: 30 h

Warunki uczestnictwa
- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum podstawowe
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu
- miesięczna praktyka pod kierunkiem dośwadczonego pracownika przy obsłudze dźwigu.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzi kadra instruktorów posiadająca doświadczenie teoretyczne i praktyczne
w szkoleniach z zakresu obsługi dźwigów towarowo – osobowych.

W celu uzyskania zaświadczenia o ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny (test). W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny
i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedziebie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy