Obsługa żurawi przenośnych - HDS

Opis
Kurs skierowany jest do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi:
- przenośnych – HDS
- samojezdnych.

Czas trwania kursu: 59 h

Warunki uczestnictwa
- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum podstawowe
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu
- miesięczna praktyka pod kierunkiem doświadczonego pracownika przy eksploatacji żurawi.

Wykładowcy
Zajęcia prowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne
i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi żurawi.

W celu uzyskania zaświadczenia o ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny (test). W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny
i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedziebie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy