Obsługa suwnic typu S-I, S-II

Opis
Kurs organizowany jest zgodnie z programem nr DD-09-18/01/03/P opracowanym
i zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Czas trwania
- I S – suwnice sterowane z kabiny – 60 godz.
- II S – suwnice sterowane z poziomu roboczego – 50 godz.

Warunki uczestnictwa

- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum podstawowe
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu

Ponadto dla uczestników szkolenia I S:
- szkoła zawodowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne
i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi suwnic.

W celu uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny.
W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jest możliwość zorganizowania szkolenia w siedziebie Zleceniodawcy - dla grupy min. 10 osobowej. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy