Obsługa wciągarek i wciągników typu W-I i W-II

Opis
Kurs organizowany jest zgodnie z programem nr DD-09-18/01/03/P opracowanym
i zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Czas trwania
- I W – wciągniki i wciągarki – 24 godz.
- II W – wciągniki i wciągarki – 24 godz.

Warunki uczestnictwa
- ukończone 18 lat
- wykształcenie minimum podstawowe
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający pracę na danym urządzeniu.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzi kadra instruktorów posiadająca wieloletnie doświadczenie teoretyczne
i praktyczne w szkoleniach z zakresu obsługi wciągarek i wciągników.

W celu uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu, słuchacze zdają egzamin wewnętrzny.
W celu zdobycia uprawnień, uczestnicy przystępują do egzaminu (teoretyczny i praktyczny) przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy