Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Opis
Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym programem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową (Dz.U. Nr 17, poz. 104).

W szkoleniu mogą uczetniczyć osoby posiadające co najmniej wykształcenie wyższe z tytułem magistra, a w szczególności: właściciele i zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy budowlani
i developerzy, służby prowadzące kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych, urzędy nadzoru budowlanego, osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie np.: projektanata, kierownika budowy lub robót budowlanych, inspektora nadzoru, rzeczoznawcy.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz przygotowanie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Program szkolenia
- podstawy prawne - 2 godz.
- ocena stanu ochrony cieplnej budynku - 4 godz.
- ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę - 4 godz.
- ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej
i akustycznej - 10 godz.
- ocena instalacji oświetleniowej budynku - 4 godz.

Wykładowcy
Zajęcia poprowadzą doświadczeni praktycy i specjaliści posiadający bogatą wiedzę dotyczącą budownictwa i poszanowania energii.

Powyższe szkolenie zostało zarejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury w wykazie programów kształcenia mających na celu doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami.

Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę kursu.


Najbliższy termin:

ustalany po zebraniu grupyPowrót do listy szkoleń.............................................................................. Formularz zgłoszeniowy